Organizace školního roku 2017/2018


4. 9. 2017 Zahájení školního roku
26. - 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
31. 1. 2018 Ukončení I. pololetí
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny
19. - 25. 2. 2018 Jarní prázdniny
29. - 30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny
4. - 5. 4. 2018 Zápis do 1. ročníku
29. 6. 2018 Ukončení II. pololetí
30. 6. - 31. 8. 2018 Hlavní prázdniny
4. 9. 2017 - 31. 1. 2018 I. pololetí školního roku
1. 2. - 29. 6. 2018 II. pololetí školního roku