Rozpis obsazení tělocvičen

Rozpis obsazení tělocvičen pro veřejnost ve školním roce 2017/2018:


Velká TV

Gymnastická TV

Malá TV (v pavilonu)