Školní parlament

   Školní parlament je složen ze zástupců tříd 2. stupně , tj. 6. - 9. ročníku. Za každou třídu jsou voleni 2 zástupci. Členové školního parlamentu se pravidelně scházejí (přibližně jedenkrát za měsíc) a na svých schůzkách řeší různé záležitosti spojené s chodem školy.

   Přicházejí s nápady, jak vylepšit prostředí školy, jak zapojit žáky do různých školních aktivit a jsou prostředníky mezi ostatními žáky a učiteli, včetně vedení školy. Koordinátorkou školního parlamentu je pí uč. Kateřina Přikrylová.

   Na první letošní schůzce, která se konala 3. 10. 2017, si žáci zvolili svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

Školní parlament pracuje v letošním školním roce v tomto složení:

Třída Zástupci  
6.A Eliška Kulíšková
Jaromír Příhoda
6.B Zuzana Pazderová
Tobiáš Burda
6.C Adéla Hanzelová
Lukáš Julínek
7.A Sarah Cuhová
Adéla Adamcová
7.B Michala Škrobáková
Viktorie Zedníková
7.C Martina Mikulenčáková
David Dvořák
8.A Natálie Hořanská
Lukáš Koňařík
8.B Gabriela Petrželová
Barbora Srbová
8.C Veronika Sichová Martin Malčík
9.A Pavel Žiga
Michal Palát
9.B Klára Ovčačíková
Vanesa Slezáková
Předseda: Gabriela Petrželová

Místopředseda: Michala Škrobáková

Zapisovatel: Vanesa Slezáková
Klára Ovčačíková