Aktuality

 
24.06.2011 | Projektový den: Hon na mamuta
 

   Po dvou letech nastal čas, kdy se třídy (tlupy) 6. ročníku opět zúčastnily "honu na mamuta". V pondělí 20. června hned v osm hodin ráno jsme se všichni shromáždili v prostorách tělocvičen a na hřišti za školou.

   Docela jsme se u toho bavili. Museli jsme vyrobit oblečení pro dvojici pravěkých lovců. Materiálem byl krepový papír a kousky kůží. Další členové tlupy vyráběli zbraně ze dřeva, kamene a provázku, abychom mohli ulovit něco k snědku...

   Ti nejhouževnatější rozdělávali přírodním způsobem za pomoci křemínků, sena, troudu a suché kůry oheň. Statečné ženě Marii z tlupy 6. A se podařilo dokonce 2x zažehnout jiskru, ale oheň nechytil. Stavěli jsme chýše z kůlů a větví. Pravda je, že některé z nich se poroučely několikrát k zemi, ale nakonec se dílo podařilo.Tkali jsme na bambusovém rámu tkaniny a sítě. Některým se podařily velmi pěkné výtvory. Kreslili jsme mamuta, kterého pak tlupy stopovaly, a vyráběli jsme nádobí a umělecké předměty z keramické hlíny.

 

   Po stopování mamuta a jeho odlovení každá tlupa zatančila vítězný tanec a vzdala hold úspěšnému lovu kolektivním bojovým pokřikem. Nakonec všechno snažení ohodnotila nezávislá porota z řad našich spolužáků z deváté třídy a předala nám ceny. První místo získala tlupa 6. B. S velmi malým rozdílem bodů skončila na druhém místě tlupa 6. A a na třetím místě skončila tlupa 6. C. Každá z tlup obdržela diplom a podle umístění i zlatý, stříbrný a přírodní, ale zato praktický sekeromlat.

Za všechny Pavlína Srbová a Barbora Janotová z tlupy 6. A - „Lovu zdar!“

Zde se můžete podívat na fotografie.