Aktuality

 
25.06.2011 | Projektový den: Středověcí rytíři
 

   Dne 21. června se uskutečnil na naší škole projektový den na téma středověk. My, žáci sedmého ročníku, jsme si připravili divadelní představení se zpěvem o Svatém Václavu a jeho ukrutném bratru Boleslavu. Představení se odehrálo v prostoru gymnastické tělocvičny, protože počasí nám příliš nepřálo. Pořád nebylo jasné, jestli bude nebo nebude pršet.

   Jako diváky jsme pozvali žáky 5. tříd, kteří se ve vlastivědě také učí o počátcích dějin českého státu. Diváci měli šanci se sžít s atmosférou středověku. Kulisy pro naše představení jsme malovali v hodinách výtvarné výchovy a ve volném čase. Tvořily je středověké budovy namalované na velkých kartónových krabicích. Jejich tvorba byla fuška, ale myslíme si, že se nám povedly. A určitě je vystavíme v prostorách školy.

   Po našem divadelním představení si páťáci ještě poslechli přednášku o středověkých bojovnících a jejich výzbroji a výstroji i s ukázkami bojových technik. My ze sedmiček jsem se mezitím chvíli učili – opravovali jsme test z českého jazyka. Pak ale nastala naše chvíle. Stejně jako pro žáky pátých tříd, tak i pro nás si bratři Jakub a Jan Zbranková, dva studenti třetího ročníku zdejšího Masarykova gymnázia, připravili přednášku o středověkých bojovnících a ukázali nám zbraně, výzbroj a výstroj, které si sami dlouhé hodiny, dny, týdny, měsíce a roky vyrábějí podle dobových pramenů. Velmi nás to zaujalo. Kladli nám různé otázky, na které jsme spíše méně úspěšně odpovídali. Za každou zdařilou odpověď jsme obdrželi malý dárek, například kousek kroužkové košile nebo plíšek, ze kterých se vyrábí ochranná zbroj. Janek s Jakubem nám také předvedli ukázku souboje. Mohli jsme si na všechny tyto věci sáhnout, prohlédnout si je zblízka a dokonce, kdo chtěl, mohl se do ní i obléci.

   Celá přednáška nás velmi zaujala a na závěr jako překvapení jsme se podívali ve sborovně naší školy na krátká videa. Oba bratři se v létě zúčastnili středověké bitvy na Libušíně. Tím byla naše představa o životě středověkého bojovníka dovršena a ještě více nám přiblížili život v nelehkých dobách středověku, kdy se odehrálo nekonečné množství válek.

   Tím ale celý tento den nekončil, protože byl dovršen obědem v naší školní jídelně, kde na lístku byla hrachová polévka, maso z krávy a středověké placky, které nám připravily naše paní kuchařky podle dobových receptů, podle nichž se vařilo ve středověku.

   A když to na závěr shrneme, tak musíme uznat, že to byl zajímavý den, že se velmi vydařil a doufáme, že příští rok bude stejně poučný a zábavný i pro naše mladší spolužáky.

Za žáky 7. ročníku Barbora Mocková ze 7. B a Natálie Krahulíková ze 7. A