Aktuality

 
10.05.2019 | Naší žáci stříbrní v Ekoušovi
 

    K letošnímu Dni Země se ve čtvrtek 25. dubna 2019 v Panské zahradě ve Vsetíně konal za krásného počasí již 8. ročník vědomostní a dovednostní soutěže se zaměřením na přírodu a ekologii Ekouš. Soutěž byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií a uspořádalo ji středisko volného času Alcedo, také společně s naší školou ZŠ Trávníky, která měla pro soutěžící týmy jako každý rok připraveno jedno ze soutěžních stanovišť, letos na téma dřeviny - poznávání a určování.

   Naši školu reprezentovalo několik týmů. Nejlepšího výsledku dosáhla soutěžící pětice žáků ve složení: Jaromír Příhoda, Martin Kincl, Vojtěch Frňka, Marek Bednařík a Vojtěch Vala, která obsadila v konkurenci šestnácti zúčastněných družstev vynikající 2. místo a obdržela putovní symbolickou postavu malého Ekouše.

   Blahopřejeme za skvělé umístění, děkujeme všem soutěžícím za jejich výkony a účast, rovněž děkujeme našim pomocným organizátorům za hladký průběh soutěže a všem také velký dík za hezkou reprezentaci naší školy!

RNDr. Eva Radová, koordinátorka EVVO

Zde se můžete podívat na fotografie.