Aktuality

 
30.04.2019 | Oslavili jsme Den Země
 

    Ve středu 17. dubna žila celá naše škola ve znamení Dne Země, který každoročně pořádáme, abychom si společně připomněli důležitost ochrany a péče o planetu Zemi - domov nás všech. Děti absolvovaly řadu environmentálně zaměřených aktivit a exkurzí.

   Někteří žáci prvního stupně navštívili zámek, kde byly připraveny tvořivé dílny, také jsme ve škole přivítali „lesní pedagogy", kteří žáky provedli tématy zaměřenými na ochranu lesa. Další třídy navštívily hvězdárnu, kde byly rovněž programy související s ochranou naší planety, jiné shlédly zajímavé ekologické dokumenty a učily se, jak správně třídit odpad. Pro několik tříd byla připravena beseda s cestovatelem a ochráncem africké přírody R. Jaroňkem. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli navštívit i venkovní expozici dravců a hadů. Sedmáci absolvovali exkurzi ve sběrném dvoře a někteří se vydali také sami do terénu, aby vysbírali odpadky a přispěli k čistotě našeho životního prostoru.

   Snad jsme si všichni v tento den uvědomili, že je pro náš další život důležité o Zemi pečovat, aby zůstala alespoň ve stávající kondici. Věřím, že jsme opět o malý kousek posunuli u dětí vpřed jejich ekologické smýšlení a chování ve prospěch naší krásné modré planety.

RNDr. Eva Radová, koordinátorka EVVO

Zde se můžete podívat na fotografie.