Aktuality

 
10.04.2019 | Naši žáci vítězi ekologické soutěže
 

   Dne 5. 4. 2019 se ve středisku volného času Alcedo Vsetín konal již 21. ročník ekologicky laděné soutěže pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a nižších ročníků gymnázií „Poznej a chraň". Soutěž byla určena pro tříčlenná družstva dětí se vztahem k přírodě a sestávala ze dvou hlavních částí: znalostního testu a z poznávání rostlin. Letošním tématem byly „Byliny a hlavně bylinky". Zúčastnilo se 18 týmů ze vsetínských i okolních ZŠ a také týmů gymnázií.


Naše vítězné družstvo

   Naši školu reprezentovaly 3 týmy žáků. Nejlepšího možného výsledku dosáhla trojice žáků ve složení Jaromír Příhoda, Beata Zeťáková a Martin Kincl (všichni ze 7. A) - viz dolní foto, kdy ve velké konkurenci zvítězili před ZŠ Loučka a žáky MG Vsetín a postupují do krajského kola, které se bude konat 26. 4. 2019 v ZŠ Mostní ve Zlíně. Výše uvedeným dětem gratulujeme k vynikajícímu umístění, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme podobný úspěch i v krajském kole!

RNDr. Eva Radová, předsedkyně PK přírodopisu a koordinátorka EVVO