Aktuality

 
08.04.2019 | R. Vařejková mezi oceněnými pedagogy Zlínského kraje
 

   V úterý, 2. dubna, se v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších pedagogů Zlínského kraje za uplynulý rok. Na základě nominací, jež obdržel krajský úřad od veřejnosti, škol i organizací, je vybrala rada Zlínského kraje.

   Oceněno tak bylo celkem 21 pracovníků (ze 74 navržených) mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol - všichni za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Cenu předávali mj. statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop a radní pro školství Petr Gazdík.


Ocenění pracovníci ze Vsetínska v doprovodu ředitelů škol

   Velmi nás těší, že si ocenění mohla převzít i učitelka 2. stupně naší školy Mgr. Radana Vařejková (na horním fotu třetí zleva). K ocenění blahopřeje a přidává se s gratulací i celý pedagogický sbor!

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy