Aktuality

 
05.04.2019 | Matematický klokan
 

   Dne 22. 3. 2019 se naše škola znovu zapojila do celostátní soutěže Matematický Klokan. Pořadatelem této soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Zúčastnili se jí všichni žáci 2. - 9. ročníků v kategoriích cvrček, klokánek, benjamín a kadet.

Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:

Kategorie CVRČEK:
1. místo - Vít Soukup, 3.A
2. místo - Martina Fojtíková, 2.C
3. místo - Samuel Jurčík, 2.A

KLOKÁNEK:
1. místo Kryštof Martin Kneblík, 5.A
2. místo Julie Pazdírková, 5.B, Jakub Klíma, 5.B
3. místo Ondřej Bětík, 4.A

BENJAMÍN:
1. místo Marek Bednařík, 7.A, Filip Studeník, 6.A
2. místo Simon Sívek, 7.A
3. místo Jan Koňařík, 6.C

KADET:
1. místo Jan Hurta, 8.B
2. místo Vilém Bartošek, 8.A, Magdaléna Šimková, 9.B
3. místo Šimon Juřica, 9.C

Blahopřejeme všem vítězům.

Mgr. Eva Svobodová, učitelka matematiky