Aktuality

 
05.12.2018 | Ohlédnutí za Národní konferencí pro fair trade
 

   V úterý 6. listopadu 2018 proběhla v brněnském Impact Hubu již čtvrtá Národní fairtradová konference. Sešlo se na ní přes 100 lidí z celé České republiky, kteří se aktivně zapojují do podpory fair trade v rámci kampaně Fairtradová města - členové řídících skupin měst a Fairtradové školy. Cílem letošní konference organizované hnutím „Na Zemi" bylo vytvářet společný prostor pro sdílení praktických zkušeností a kontaktů, spolupráci i vzájemnou motivaci k podpoře fair trade v České republice.

   FT a jeho podpora patří k činnostem, na které se naše škola také aktivně zaměřuje, a to účastí na prezentacích, vsetínských dnech pro FT a podporou FT výrobků i osvětovou činností. Také naše škola se konference v Brně zúčastnila. Reprezentoval ji čtyřčlenný tým žáků devátých tříd ve složení Matyáš Cinibulk, Natálie Hořanská, Adam Juráň (všichni 9.A) a Gabriela Petrželová (9.B) - viz dolní foto, kterým patří poděkování za pěknou reprezentaci školy.

RNDr. Eva Radová, koordinátorka EVVO