Aktuality

 
01.12.2018 | Oslavili jsme 65. výročí založení školy
 

   Naše škola, ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, oslavila v minulých dnech 65. výročí od svého založení. Oslavy se uskutečnily ve dnech 20. - 22. listopadu 2018 a jejich program sestával ze tří hlavních částí.

   Nejprve jsme v úterý, 20. 11., uspořádali Den otevřených dveří. Široká veřejnost si tak mohla v době od 8.00 do 17.00 hod. prohlédnout nejen samotný interiér školy, ale návštěvníci také mohli - v doprovodu žáků 9. ročníku - nahlédnout i do tříd. Mohli se podívat, jakým způsobem na naší škole probíhá výuka a na chvíli se vrátit do školních let a vyzkoušet si např. chemické či fyzikální pokusy, zjistit v čem spočívá kouzlo ineraktivní výuky anebo si třeba vyzkoušet "krasopis" v písance či skládání tangramů v třídách prvního stupně.

   Hlavní akcí celého programu bylo slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců, hostů a přátel školy, které se uskutečnilo ve středu, 21. 11., od 16.00 hod. ve školní jídelně. Setkání se zúčastnilo více než 120 hostů. Nechyběli mezi nimi bývalí zaměstnanci v čele s předchozí ředitelkou školy Dagmar Hýžovou. Pozvání přijali i zástupci zřizovatele - starosta Jiří Růžička, místostarostové Simona Hlaváčová, Tomáš Pifka a Pavel Bartoň. Mezi pozvanými hosty byli i ředitelé vsetínských škol a dalších příspěvkových organizací, zástupci rodičů a samozřejmě i stávající zaměstnanci školy.

   Po úvodním slovu ředitele školy, vystoupil se svou zdravicí starosta města J. Růžička. Popřál škole i jejím zaměstnancům hodně úspěchů do dalších let. Pro všechny přítomné byl přichystán zajímavý program. Po krátké powerpointové prezentaci s názvem "Škola dnešních dnů", ve které jsme odhalili něco z historie, ale především ze současnosti, následovalo krátké vystoupení žáků pěveckého sboru Trávníček a také finalistů pěvecké soutěže Superstar. Bývalí zaměstnanci mohli zavzpomínat na svá kantorská léta při prohlídce školy. Příležitosti podívat se na interiér využili i někteří další hosté. Pro všechny byl přichystán bohatý raut, na který pěli slova chvály všichni zúčastnění a který již tradičně na jedničku zorganizovala vedoucí stravování R. Mikuláštíková se svým týmem kuchařek a dalších pomocníků.

   Třídenní program oslav zakončila vernisáž výtvarných prací žáků školy, která se konala ve čtvrtek, 22. 11., ve foyer kina Vatra. Otevření výstavy s názvem "Fantazie a skutečnost" se zúčastnila 1. místostarostka S. Hlaváčová, vedoucí odboru školství A. Frňková, bývalí i současní zaměstnanci školy, rodiče žáků i zástupci veřejnosti. Po úvodním slovu ředitele školy se o příjemnou atmosféru postaral pěvecký sbor Trávníček, který pod taktovkou pí uč. Ottové zazpíval tři písničky ze svého repertoáru. Výstava zahrnovala výtvarná díla žáků 1. a 2. stupně, která vznikala průběžně během posledního školního roku.

   Na náročné přípravě a organizaci kompletního programu oslav se podíleli všichni zaměstnanci školy a patří jim za to velké poděkování!

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy

Zde se můžete podívat na fotografie z DOD.
Zde se můžete podívat na fotografie ze slavnostního setkání.
Zde se můžete podívat na fotografie z vernisáže (s označením R. K. - autor: Radovan Kocurek).