Aktuality

 
07.11.2018 | Žáci absolvovali krajské kolo Logické olympiády
 

   Dne 2. 11. se ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati, fakultě aplikované informatiky konal další ročník krajského kola Logické olympiády. V letošním roce naši školu reprezentovali čtyři žáci v kategorii A (první stupeň), kdy v této kategorii bylo celkově přihlášeno 44 dětí ze Zlínského kraje.
   Soutěžící absolvovali dvě kategorie testů, které trvaly celkem 105 minut. Mezi testy proběhla krátká přestávka. Samotná olympiáda trvala až do odpoledních hodin, kdy se zúčastnění dozvěděli svoje umístění, které pro naši školu dopadlo takto:

12. místo - Julie Pazdírková (5.B) - 106 bodů
14. místo - Kryštof Martin Kneblík (5.A) - 104 bodů
23. místo - Soňa Adamcová (4.C) - 89 bodů
33. místo - Kateřina Veronika Kneblík (4.A) - 63 bodů

   Na finálový postup do Prahy to nestačilo, ale i tak bych chtěl touto cestou děti pochválit za to, že jsou ochotné na sobě pracovat a poděkovat jim za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Petr Vágner, školní asistent a vychovatel ŠK