Aktuality

 
03.11.2018 | Šesťáci na Mezinárodním dni archeologie na zámku
 

   Ve středu a ve čtvrtek 24. - 25. října se celý šestý ročník vypravil na lektorský program orientovaný na starší a střední dobu kamennou, který pořádalo archeologické oddělení Muzea regionu Valašsko k Mezinárodnímu dni archeologie. Děti rozpoznávaly kamenné nástroje a zbraně, některé z nich určovaly velmi přesně, neboť se na hodinách dějepisu s nimi již setkaly v podobě sádrových odlitků, ale některé viděly prvně, např. nádhernou skandinávskou zbraň, odznak nevyššího náčelníka, nalezenou v blízkosti Kodaně.

   

   Novou také byla možnost otěžkat si skutečné výrobky z pazourku a zkusit si štípanou industrii znovu sestavit. Nešlo neobdivovat výjimečné vlastnosti pazourku, jeho lehkou štěpnost a přitom ideální tvrdost pro využití k práci i lovu. Poměrně rychle pak také děti odhadly, že čím menší a miniaturnější výrobky mají (mikrolity), tím mladší jsou a poukazují na rozvoj jemných technik u našich předků.

   Závěrečná hra na archeology se setkala s velkým ohlasem: v pískovišti byly zahrabány různé paleolitické předměty a žáci je měli za úkol pozvolna odkrývat. Uvědomili si, jak je důležitý kontext (situace) nalezeného předmětu, že nelze provést interpretaci, pokud předmět vyjmou z místa nálezu hned. Jak je rozhodující každá drobnost - vrstva zeminy, poloha předmětu, způsob uložení apod., a jen na základě velmi podrobného zkoumání lze dojít k adekvátním výsledkům. Obdiv k archeologické práci byl přímo hmatatelný. Navíc byl provázen i nadšením po zjištění, že mnoho vykopaných předmětů pocházelo z Valaška, které má taký svůj podíl na paleolitické minulosti naší země. Výjimečnou archeologickou hodinu dějepisu si děti skutečně prožily a doufejme, že se jim vryla pevně do paměti.

Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D., předsedkyně PK dějepisu