Aktuality

 
03.11.2018 | Projektový den Ovoce ve třídě 2.A
 

   Ve dnech 17. a 18. října jsme ve třídě 2. A sklízeli ovoce. Tedy ne skutečné, i když právě o něm celé ty dva dny byla řeč, ale ovoce dvouměsíční práce. Vše, co jsme se stihli od září naučit, jsme sklízeli při plnění nejrůznějších úkolů z matematiky, prvouky a češtiny. Děti si velmi oblíbily týmovou práci, kde si mohly vzájemně radit a společně tak získaly hojnou úrodu jedniček.

Mgr. Sabina Ottová, třídní učitelka

Zde se můžete podívat na fotografie.