Aktuality

 
08.10.2018 | Blíží se podzimní sběrová akce
 

Vážení rodiče,

    v týdnu 15. - 19. října 2018, pořádá škola další kolo sběrové akce zaměřené na sběr starého papíru - opět ve spolupráci se sběrnou druhotných surovin. Bude znovu soutěžní - oceněny budou jak nejlepší třídy, tak i jednotlivci. Starý papír je možno nosit/vozit do školy již od pondělního rána.

    Papír od Vás převezme a zváží (před budovou školní družiny - od hřiště) v době od 7.15 do 8.00 hod. vždy jedna z pí vychovatelek ŠD (ve středu i v době od 16.00 do 17.00 hod.). U každého žáka zapíše jeho jméno, třídu a množství odevzdaného papíru. Odevzdaný papír pak bude umístěn do velkého kontejneru.

    Co se týká samotného sběru - přijímat se bude jen papír svázaný, a sice papír novinový, papír z časopisů a letáků, příp. staré knihy bez obalů. Nenoste kartónový papír, papírové krabice, papírové obaly od vajíček, obaly od bonboniér apod.

    Finanční výtěžek ze sběru bude použit pro potřeby žáků školy a na ocenění nejlepších sběračů - jednotlivců a tříd.

PODAŘÍ SE PŘEKONAT REKORDNÍ SBĚR Z JARA 2017, KTERÝ ČINIL 20.145 KG (NEBO PODZIMNÍ REKORD - 14.450 KG Z ROKU 2015)?

Vychovatelky ŠD a vedení školy