Aktuality

 
10.05.2018 | Dopravní soutěž ve školní družině
 

   

   V měsíci dubnu, jako již každý rok, jsme se věnovali upevňování a rozšiřování vědomostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Žáci si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách na dopravním hřišti a další týden proběhla teoretická část. Během soutěže měly děti prokázat, jak ovládají pravidla bezpečnosti jako chodci i cyklisté, zda poznají nejběžnější značky, jak bezpečně přecházet vozovku a další úkoly.

   Všechny děti si zaslouží pochvalu za výborné dosažené výsledky. Doufáme, že stejně úspěšné budou i v běžném denním provozu.

Ivona Váňová, Zuzana Šimčíková, vychovatelky ŠD