Aktuality

 
04.05.2018 | I u nás ve škole jsme slavili Den modré planety
 

   22. dubna slaví naše krásná modrá planeta každoročně svátek, který je v současnosti zaměřený především na ekologii, upozorňuje na devastaci životního prostředí lidským druhem Homo sapiens a rozvíjí diskuzi o potencionálních cestách řešení.

   A jak jsme my v naší škole oslavili tento den matičky Země? Rozhodli jsme se, že tento svátek oslavíme v pátek 27. dubna tradičně aktivitami a činnostmi, které obsahují témata ochrany a péče o naši planetu, a také jsme téměř všichni přišli symbolicky v modrém oblečení, což asociovalo spojení s tím, že naši planetu vidíme z vesmíru jako modrou a že je živá díky vodě, kterou máme jako jednu z podmínek našeho bytí.

   Každá třída měla během dopoledne svůj program s třídními učiteli, kde téma ochrany naší planety a především ochrany vody rozvíjela. Kromě toho měli žáci prvního stupně (a ještě během následujících týdnů budou mít) aktivity spojené s tématem „Odkud pochází naše jídlo a voda". Vždyť naše planeta je naší živitelkou a není od věci tuto skutečnost neustále dětem připomínat. Ve škole jsme taktéž přivítali „pedagogy lesa", kteří pro žáky prvního i druhého stupně nachystali expozici s tématy zaměřenými na ochranu a péči o ekosystém lesa.

   Všechny třídy také zhlédly v kině Vatra nový český film o české přírodě „Planeta Česko", který dětem díky nejmodernějším technologiím ukázal fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka a potvrdil, že i naše příroda je pestrá a krásná jako málokde na světě...

   Snad jsme si všichni z nás v tento sváteční den uvědomili, že je pro nás a náš další život na této planetě důležité o naši krásnou Zemi pečovat a chránit ji, aby na ní zůstal život alespoň ve stávající podobě i pro další přicházející generace.

RNDr. Eva Radová, koordinátorka EVVO

Zde se můžete podívat na další fotografie.

Zde se můžete podívat na fotografie třídy 1.C.