Aktuality

 
13.04.2018 | Proběhl zápis dětí k základnímu vzdělávání
 

   Ve dnech 4. a 5. dubna se na naší škole konal zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019. Letos poprvé na všech vsetínských školách byla součástí zápisu i elektronická registrace, která pak samotný průběh zápisu velmi urychlila a zpřehlednila.

   Všichni předškoláci se snažili prezentovat před paními učitelkami v co nejlepším světle. Zazpívali písničku, recitovali básničku, rozeznávali číslice, barvy a geometrické tvary... Každý z dětí si od zápisu za svůj předvedený výkon odnesl zaslouženou odměnu - drobný dárek, který speciálně pro tuto příležitost vyrobili žáci 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy.

   K zápisu se letos dostavilo spolu se svými rodiči 69 předškoláků. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si podalo - prostřednictvím zákonných zástupců - 59 dětí, žádost o odklad povinné školní docházky pak 10 dětí. Děkujeme všem za zájem o naší školu a už teď se těšíme na naše nové prvňáčky.

Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy

Zde se můžete podívat na několik fotografií.