Pokyny k podávání přihlášek a k přijímacím zkouškám na SŠ

Zde najdete Pokyny k podávání přihlášek na SŠ + Informace k přijímacímu řízení na SŠ.

Zde najdete vzor přihlášky ke vzdělávání ve střední škole (1 škola, 2 různé obory) - přední strana.
Zde najdete vzor přihlášky ke vzdělávání ve střední škole (2 různé školy) - přední strana.
Zde najdete vzor přihlášky ke vzdělávání ve střední škole - zadní strana.