Nepovinné předměty a zájmové útvary 2017/2018

Nepovinné předměty:

Hudební výchova I (sborový zpěv, 1. stupeň, 5 skupin)
Hudební výchova II (hra na flétnu, 1. stupeň, 3 skupiny)
Výtvarná výchova I (malba, kresba, 1. stupeň, 2 skupiny)
Tělesná výchova I (sportovní průprava, 1. stupeň, 2 skupiny)
Tělesná výchova II (sportovní aktivity, 2. stupeň, 2 skupiny)

Zájmové útvary (kroužky):

Keramika (1. stupeň)
Florbal (1. stupeň)
Plavání (1. stupeň)
Hudební dílna (zpěv na mikrofon, 1. - 2. stupeň)
Veselá věda (1. stupeň)
Zdravotnický kroužek (1. - 2. stupeň)

Další zájmové útvary (kroužky) a aktivity nabízejí školní družina a školní klub.