Pedagogický sbor

   Horní řada zleva: Stanislav Haša (1. st.), Lenka Húšťová (AJ), Petra Esteřáková (AJ-ČJ), Vladěna Hrtáňová (M-Z), Ivan Svoboda (M-IT), Eva Svobodová (M-F), Petra Barošová (ekonomka), Sabina Ottová (1. st.), Petr Navláčil (TV-VkZ-PTM), Jana Nováková (1. st.), Věra Geržová (D-NJ-RJ-IT).

   Prostřední řada zleva: Pavla Rozmošová (1. st.), Veronika Kovářová (1. st.), Marie Pohunková (1. st.), Zuzana Pavlůsková (HV), Anna Ptáčková (1. st.), Marie Mišáková (1. st.), Dagmar Macháčková (M-Z, výchovný poradce), Jana Graclíková (1. st.), Kateřina Přikrylová (TV-RJ-PČ), Zora Žárská (ČJ-M), Eva Radová (Př-PČ).

   Dolní řada zleva: Taťána Valentová Nersesjan (M-RJ-OV-PČ), Miroslava Gettingová (1. st.), Šárka Šuláková (1. st.), Ladislava Koblihová (ČJ-VV, ZŘŠ), Libor Slováček (AJ, ŘŠ), Dagmar Hlochová (1. st., ZŘŠ), Marcela Luňáková (1. st.), Radana Vařejková (Př-CH, metodik prevence), Petr Vágner (vychovatel ŠK, školní asistent).

   Na fotu chybí - učitelé: Kateřina Filgasová (1. st.), Marie Hlačíková (1. st.), Andrea Chrobáková Lněničková (ČJ-NJ), Lucie Jirkovská (VV), Drahomíra Konvičková (ČJ-OV), Andrea Papšíková (NJ), Yveta Turečková (AJ), asistentka pedagoga: Vladimíra Jínová, vychovatelky ŠD: Jarmila Jakobová, Zuzana Šimčíková, Ivona Váňová, Dagmar Voreková a Michaela Vráželová.