Informace pro rodiče: Inkaso

Zde najdete informace ohledně inkasních plateb ve školní jídelně.