Nabídka činností ve školním klubu

  


Ve školním klubu mají žáci ve školním roce 2017/2018 k dispozici:
 

Čin. č. Název činnosti Den Garant
1 Šprtec po - pá P. Vágner
2 Šachy po - pá P. Vágner
3 Elektronické šipky

po - pá

P. Vágner
4 Stolní tenis po - pá P. Vágner
5 Kulečník po - pá P. Vágner
6 Deskové hry po - pá P. Vágner
7 Florbal st - pá P. Vágner
8 Volné plavání čt P. Vágner
9 Karate
po
P. Vágner